Bộ dây kháng lực ngũ sắc 5 cấp – Bộ

250.000 

còn 4 hàng

Dây kháng lực ngũ sắc
Bộ dây kháng lực ngũ sắc 5 cấp – Bộ

250.000